Gmina Bałtów

Najnowsze aktualności

Artykuły

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

5 marca 2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej

5 marca 2021

Zawiadomienie o zmianie wysokosci stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1marca 2021 roku.

5 marca 2021

Zawiadomienie

5 marca 2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Bałtów w 2021r.

3 marca 2021

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej

3 marca 2021

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

2 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu"

2 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu".

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu"

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie finansowym Urzędu Gminy w Bałtowie

1 marca 2021

Otwarty konkurs ofert

1 marca 2021

Wójt Gminy Bałtów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert