Gmina Bałtów

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Nazwisko i imię: Cichocki Henryk

tel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26
fax: +48 (41) 264 13 03
e-mail: gmina@gminabaltow.pl

 

Skład Rady Gminy w Bałtowie Kadencja 2018 – 2023 (po wyborach przedterminowych)

 1. Chodała Jarosław - Radny
 2. Cichocki Henryk – Przewodniczący Rady Gminy
 3. Cielebąk Henryk - Radny
 4. Dunal Jerzy - Radny
 5. Grabski Ireneusz - Radny
 6. Kot Małgorzata - Radna
 7. Kudas Aneta - Radna
 8. Łaska Ewelina - Radna
 9. Mierzejewski Zdzisław - Radny
 10. Misiura Krzysztof - Radny
 11. Mroczek Anna – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 12. Nowak Grzegorz - Radny
 13. Przygoda Dorota - Radna
 14. Róg Jarosław - Radny
 15. Śmigiel Piotr - Radny

 

 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Mierzejewski Zdzisław - Przewodniczący Komisji
 2. Przygoda Dorota - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Śmigiel Piotr - Członek Komisji
 4. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 5. Róg Jarosław - Członek Komisji
 6. Łaska Ewelina - Członek Komisji
 7. Nowak Grzegorz - Członek Komisji
 8. Cichocki Henryk - Członek Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa należą w szczególności sprawy:

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Kudas Aneta - Przewodnicząca Komisji
 2. Chodała Jarosław - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Grabski Ireneusz - Członek Komisji
 4. Cielebąk Henryk - Członek Komisji
 5. Przygoda Dorota - Członek Komisji
 6. Mroczek Anna - Członek Komisji
 7. Róg Jarosław - Członek Komisji
 8. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 9. Łaska Ewelina - Członek Komisji

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego należą w szczególności sprawy:

 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Cielebąk Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Nowak Grzegorz - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Dunal Jerzy - Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Misiura Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Dunal Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodała Jarosław - Członek Komisji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 

 

Komisja Organizacyjna

 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy

Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczególności:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-01
Data publikacji:2020-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7316