Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne - Archiwum
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 22/2020 - zamieszczono dnia 2020.05.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do skłdania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bałtów, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 21/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej miejscowości Rudka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 20/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office.

Zaproszenie nr 19/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.03

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów”.

Zaproszenie nr 18/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.03

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia hali sportowej w szkole podstawowej w Bałtowie.

Zaproszenie nr 17/2020 - zamieszczono dnia 2020.03.31

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania części budynku Domu Ludowego w miejscowości Okół.

Zaproszenie nr 16/2020 - zamieszczono dnia 2020.03.25

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 15/2020 - zamieszczono dnia 2020.03.25

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bałtów, stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 14/2020 - zamieszczono dnia 2020.03.25

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bałtów, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 13/2020 - zamieszczono dnia 2020.02.14

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem metalowych szafek szkolnych z motywem graficznym.

Zaproszenie nr 12/2020 - zamieszczono dnia 2020.02.13

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż projektora krótkoogniskowego do Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Zaproszenie nr 11/2020 - zamieszczono dnia 2020.02.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawa wyposażenia łazienkowego do Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Zaproszenie nr 7/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.24

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bałtowie.

Zaproszenie nr 6/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.23

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w obręcie ewidencyjnym Pętkowice stanowiacej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 5/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.23

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w obręcie ewidencyjnym Wólka Pętkowska stanowiacej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 4/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.23

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Bałtowie stanowiacej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 3/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.23

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji do zmiany użytku rolnego na użytek drogi nieruchomości położonej w miejscowości Antoniów gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 1/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2020rok.

Zaproszenie nr 50/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.19

 

Nazwa zadania: Wykonywanie usług koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 49/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.12

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z  Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2020 roku

Zaproszenie nr 48/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.11

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaproszenie nr 47/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 46/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.06

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 45/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.05

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

Zaproszenie nr 44/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.04

 

nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2019-2020.

Zaproszenie nr 43/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.03

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Przedszkola Specjalnego „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie nr 42/2019 - zamieszczono dnia 2019.11.27

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2020 roku.

Zaproszenie nr 39/2019 - zamieszczono dnia 2019.11.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

Zaproszenie nr 37/2019 - zamieszczono dnia 2019.11.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: dostarczenie wyposażenia do sali edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bałtowie w postaci wizualizerów, laptopa i laboratorium przyrodniczego. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania pn. "Wyposażenie sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej-Szkola Podstawowa w Baltowie" otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaproszenie nr 36/2019 - zamieszczono dnia 2019.10.21

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: "Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest".

Zaproszenie nr 33/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.25

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją fundamentów na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej" pod tytułem projektu" Odnowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce".

Zaproszenie nr 32/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2019-2020 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 31/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej, w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych".

Zaproszenie nr 29/2019 - zamieszczono dnia 2019.08.28

 

Gmina Bałtów zaprasza do składanie ofert na: Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz plakatów w ramach realizacji projektów pn.: PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE BAŁTÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA oraz TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWI.

Zaproszenie nr 27/2019 - zamieszczono dnia 2019.07.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.05.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.

Zaproszenie nr GG-10/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pętkowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr GG-9/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 7/2019 - zamieszczono dnia 2019.02.26

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 6/2019 - zamieszczono dnia 2019.02.13

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Przedszkola Specjalnego PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie ofertowe - zamieszczono 2019.01.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej budowli sieci szerokopasmowej projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" dla określenia podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.

Zaproszenie nr 4/2019 - zamieszczono dnia 2019.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tusdzy dla urzędu Gminy w Bałtowiec na 2019r.

Zaproszenie nr 3/2019 - zamieszczono dnia 2019.01.15

 

Zaproszenie do złożenia aoferty na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania do  wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów do "Przedszkola Specjalnego PROMYK" w Ostrowcu Św.

Zaproszenie nr 58/2018 - zamieszczono dnia 2018.12. 07

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2019 i 2020 roku.

Zaproszenie nr 57/2018 - zamieszczono dnia 2018.12. 07

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów w 2019r.

Zaproszenie nr 56/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zaproszenie nr 55/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.29

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.03.03.00-26-0015/16 pn. "Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie".

Zaproszenie nr 54/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 52/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wceny nieruchomości gruntowej położonej w Rudce Bałtowskiej stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr GG-51/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.07

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomosci położonych w miejscowości Bałtów stanowiących własność osób prywatnych.

Zaproszenie nr 50/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.05

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Budowę drogi pożarowej do budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie, działka nr ew. 1927/27.

Zawiadomienie nr 48/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.18

 

Numer sprawy: 48/2018, nazwa zadania: Wycięcie drzew w miejscowości Michałów.

Zaproszenie nr 47/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.29

 

nazwa zadania: Remont drogi gminnej w Maksymilianowie.

Zaproszenie nr 46/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.09

 

nr sprawy: Z.46.2018, nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2018-2019.

Zaproszenie nr 45/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu pn. „Aktywna tablica”.

Zaproszenie nr 43/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.27

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2018-2019 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 42/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.27

 

dotyczy złożenia oferty na: Wycinkę drzew w miejscowości Michałów.

Zaproszenie nr 40/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.19

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu pn. „Aktywna tablica”.

Zaproszenie nr 39/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.14

 

nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska - Wólka Bałtowska-Kolonia, odcinek o długości 300 m.

Zaproszenie nr 38/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.06

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów szkoły podstawowej w Bałtowie w sezonie 2018/2019.

Zaproszenie nr 1/2018 - zamieszczono dnia 2018.08.13

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „MOTYW” zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie zapobiegającym zniszczeniu kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Bałtowie.

Zaproszenie nr 37/2018 - zamieszczono dnia 2018.08.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Skarbka, Wycinka.

Zaproszenie do składania oferty na 36/2018 - zamieszczono 30 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 35/2018 - zamieszczono dnia 2018.07.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Zaproszenie nr 33/2018 - zamieszczono dnia 2018.07.05

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia na temat użytkowania pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Zaproszenie nr 30/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.18

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 29/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.14

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 27/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.01

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 26/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.28

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w msc. Pętkowice, gm. Bałtów oznaczonych jako działka nr 729/2 z działką nr 728/2.

Zaproszenie nr 20/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 244/1 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów w celu wydzielenia części działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 243/3).

Zaproszenie nr 22/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie mobilnego przewodnika po trasach rowerowych na terenie gmin wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”.

Zaproszenie nr 16/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.30

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 15/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.19

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 14/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie mobilnego przewodnika po trasach rowerowych na terenie gmin wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”.

Zaproszenie nr 11/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.03.03.00-26-0015/16 pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie”.

Zaproszenie nr 13/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.13

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bałtów, stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 12/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.11

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. nowego zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego w ramach realizacji zadania „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

dotyczy: Remontu drogi gminnej Nr 306039T Rudka Bałtowska - Bałtów Góra w Rudce Bałtowskiej od km 0+000 do km 0+387 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Zaproszenie nr 10/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na:

  1. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 791 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  2. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 523 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  3. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 222 (droga) położnej w obrębie Rudka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 8/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.07

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Okół stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 7/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.03.03.00-26-0015/16 pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie”.

Zaproszenie nr 6/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Bałtów i gminnych jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie nr 3/2018 - zamieszczono dnia 2018.02.08

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku mieszkalnego w miejscowości Bałtów gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 2/2018 - zamieszczono dnia 2018.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2018 rok.

Zaproszenie nr 79/2017 - zamieszczono dnia 2017.12.14

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów.

Zaproszenie nr 78/2017 - zamieszczono dnia 2017.12.01

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów w 2018r.

Zaproszenie nr 76/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zaproszenie nr 73/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku.

Zaproszenie nr 72/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów

Zaproszenie nr 71/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.06

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 70/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Zaproszenie nr 69/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.23

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku o długości 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 68/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.06

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.4.2017.
Nazwa zadania: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2017-2018

Zaproszenie nr 67/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione pomioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku ok. 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 66/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej dowieszeniu na istniejących słupach lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Pętkowice (nr słupa ob. 1/1) oraz Pętkowice-Kolonia (słup w pobliżu posesji nr 15A).

Zaproszenie nr 64/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.18

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie w sezonie 2017/2018.

Zaproszenie nr 63/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej do miejscowości Wólka Pętkowska.

Zaproszenie nr 62/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem karuzeli dla dzieci na placu rekreacyjnym przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Wólka Pętkowska.

Zaproszenie nr 61/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.28

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Okół, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 60/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.28

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2017-2018.

Zaproszenie nr 58/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.09

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 57/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów”.

Zaproszenie nr 56/2017 - zamieszczono dnia 2017.07.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej w miejscowości Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 1/S/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.27

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole zaprasza do złożenia oferty na: Remont sali gimnastycznej.

Zaproszenie nr 53/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji zakończenia roku szkolnego dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 52/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 51/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.20

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do biura projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 50/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 49/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie - zamieszczono dnia 2017.06.12

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wycięcie suchych drzew na cmentarzu wojennym w ms. Lemierze

Zaproszenie nr 48/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.08

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą laptopa, telewizora z uchwytem do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz listwy zasilające, telefon bezprzewodowy, dyktafon, fax, wentylator, suszarkę do rąk, tusze/tonery na potrzeby projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 47/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.07

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”

Zaproszenie nr 46/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.06

 

dotyczy: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Magicznych Ogrodów k. Janowca dla dzieci w wieku 3-5 lat z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. Data zamieszczenia 06.06.2017 r.

Zaproszenie nr 44/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą tuszy/ tonerów do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie, Punktu Przedszkolnego w Okole oraz na potrzeby projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 43/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 42/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 41/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.17

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont boiska sportowego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na działce nr 412/12 w ms. Skarbka.

Zaproszenie nr 40/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.16

 

Wójt gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

Wójt Gminy Bałtów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb ewidencyjny Okół, działka numer 4131 o powierzchni 7471 ha.

Zaproszenie nr 39/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą kocyków i poduszek do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 38/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą mat do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 37/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą plecaków przedszkolnych dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 36/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 35/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 34/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 33/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.20

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz członków OSP z terenu gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 32/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, pomocy do ćwiczeń umuzykalniająco – rytmicznych, pomocy do ćwiczeń logopedycznych oraz pomocy do ćwiczeń korekcyjno - ruchowych w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 31/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.31

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lemierze stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 30/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.31

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu przepustu i rowu odwadniającego.

Zaproszenie nr 29/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.30

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia ofert cenowej na: Świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz członków OSP z terenu gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 28/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli, pojemników na zabawki i pomoce dydaktyczne, tablicy korkowej, krzesła obrotowego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 27/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.21

 

Nazwa zadania: Dostawa środków czystości do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole oraz na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”

Zaproszenie nr 26/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.13

 

Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą: radioodtwarzaczy, routerów bezprzewodowych, wzmacniacza sygnału, urządzeń wielofunkcyjnych z kompletem tuszy (tonerów), aparaty fotograficzne, odkurzacz piorący, laptop z oprogramowaniem do Punktów Przedszkolnych w Bałtowie i Okole, oraz torby na laptop, niszczarkę na dokumenty, pendrive na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr GG-25/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.08

 

Urząd Gminy w Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 517/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 24/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.01

 

Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Realizacje usługi polegającej na: załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

Zaproszenie nr 23/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.01

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okół stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 20/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.22

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej.

Zaproszenie nr 19/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi sprzątania w Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 18/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

  1. Ustalenie granicy działki nr 1103 położonej w obrębie Lemierze, na odcinku ok. 0,250 km.
  2. Podział działki Nr 556 położonej  w obrębie Podgórze, polegający na wydzieleniu pasa gruntu o szerokości ok. 5,0 mb w północnej części działki.
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

dostyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.19

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306019T Bałtów Gorzelnia - Skarbka Trzciany Dół w km 0+300 do km 0+826.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.18

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306016T Bałtów do gr. z gm. Sienno w km 3+213 do km 4+291.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.17

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306008T odcinek I Okół (Zapusta) – gr. woj. radomskiego w km 0+000 do km 0+700.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.16

 

dotyczy: REMONT DROGI gminnej nr 306036T Okół "Droga Lipska" w km 0+000 do km 0+288.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.15

 

dotyczy: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ (ZBIORCZEJ) WÓLKA BAŁTOWSKA (FOLWARK)-WÓLKA BAŁTOWSKA-KOLONIA w km 0+003 do km 0+317 oraz od km 0+740 do km 1+350 (droga wewnętrzna) usytuowana na działce nr ewid. 523 w obrębie Wólka Bałtowska.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.15

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306008T Okół (Zapusta) - gr. woj. radomskiego w km 1+130 do km 2+300 (odcinek II).

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.11

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306003T Wólka Bałtowska - Kolonia Wólka Bałtowska w km 0+000 do km 1+229.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.03.18

 

dotyczy: "Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia - dostawa i instalacja sprzętu informatycznego oraz multimedialnego" dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.03.15

 

dotyczy: Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia - dostawa mebli i pomocy naukowych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień - zamieszczono dnia 2019.01.21

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Bałtów w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.06.08

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306021T Pętkowice Szkoła w Pętkowicach od km 0+000,00 do km 0+490,00.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2018, nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień - zamieszczono dnia 2018.01.08

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Bałtów w roku 2018.

Zaproszenie ZP.271.11.2017 - zamieszczono dnia 2017.12.30

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.12.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu  gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.8.2017, nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.03

 

dot.: Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.6.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.09.13

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.5.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.28

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.3.2017. Nazwa zadania: Wykonanie remontu polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lemierze.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.21

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2017, nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego w ms. Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2017, nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.15

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2016, nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie w km 0+000,00 - 0+248.08.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.14

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2016, nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2015.11.20

 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 300 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania - zamieszczono dnia 2015.11.05

 

Gmina Bałtów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na: Świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego.

 
 

W archiwum: 31 pozycji

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com