Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 25/2020 - zamieszczono dnia 2020.06.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenie oferty na: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 24/2020 - zamieszczono dnia 2020.06.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę oraz montaż zbiornika na olej napędowy o pojemności 5 000 litrów.

Zaproszenie nr 23/2020 - zamieszczono dnia 2020.05.21

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office.

Zaproszenie nr 22/2020 - zamieszczono dnia 2020.05.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do skłdania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bałtów, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 21/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej miejscowości Rudka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 20/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office.

Zaproszenie nr 19/2020 - zamieszczono dnia 2020.04.03

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów”.

więcej zamówienień publicznych
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień - zamieszczono dnia 2020.02.11

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Bałtów w 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.12.04

 

Gmina Bałtów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.11.12

 

Gmina Bałtów: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Bałtów oraz jej jednostek organizacyjnych.

więcej zamówienień publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com