CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Nazwisko i imię: Smoliński Leszek

tel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26
fax: +48 (41) 264 13 03
e-mail: gmina@gminabaltow.pl

Skład Rady Gminy - Kadencja 2014-2018

 1. Smoliński Leszek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Lichota Barbara - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Bidzińska Edyta - Radna
 4. Cichocki Henryk - Radny
 5. Dunal Jerzy - Radny
 6. Gierczak Jerzy - Radny
 7. Kacuga Albert - Radny
 8. Marzec Anna - Radna
 9. Mierzejewski Zdzisław - Radny
 10. Nowak Grzegorz - Radny
 11. Osojca Tomasz- Radny
 12. Pelczarski Piotr - Radny
 13. Piórkowska Teresa - Radna
 14. Wyroda Piotr - Radny
 15. Zieliński Krzysztof - RadnyKomisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Gierczak Jerzy - Przewodniczący Komisji
 2. Kacuga Albert - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Dunal Jerzy - Członek Komisji
 4. Piórkowska Teresa - Członek Komisji
 5. Cichocki Henryk - Członek Komisji
 6. Nowak Grzegorz - Członek Komisji
 7. Pelczarski Piotr - Członek Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa należą w szczególności sprawy:

 • bieżącej kontroli gospodarki finansowej gminy zgodnie z budżetem gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie komunalnej gospodarki finansowej,
 • utrzymania gminnych dróg, mostów, placówek,
 • utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości w gminie oraz wysypisk,
 • zadrzewienia,
 • sprawy rolne,
 • ład, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Marzec Anna - Przewodnicząca Komisji
 2. Bidzińska Edyta - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Wyroda Piotr - Członek Komisji
 4. Lichota Barbara - Członek Komisji
 5. Mierzejewski Zdzisław - Członek Komisji
 6. Zieliński Krzysztof - Członek Komisji
 7. Osojca Tomasz - Członek Komisji.

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego należą w szczególności sprawy:

 • organizacja ruchu drogowego,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna w tym ośrodek pomocy społecznej,
 • oświata w tym gimnazjum, szkoły podstawowe oraz klasy zerowe,
 • kultura w tym biblioteki,
 • placówki upowszechniania kultury,
 • kultura fizyczna w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
 • urządzenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.Komisja Rewizyjna

 1. Wyroda Piotr - Przewodniczący Komisji
 2. Piórkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Dunal Jerzy - Członek Komisji.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Wójta i podporządkowanych mu jednostek.Komisja Organizacyjna

 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy.

Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczególności:

 • Opracowanie projektu porządku obrad sesji Rady Gminy.
 • Ustalenie daty, godziny i miejsca jej odbycia.
 • Nadzór nad organizacyjno-technicznym przygotowaniem obrad sesji.
 • Nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesję.
 • Komisja realizuje także swe zadania powierzone jej przez Radę Gminy.

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com