CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Referat Gospodarki Komunalnej

Sprawozdania z badań„ wody styczeń 2018: Zobacz wię™cej

Sprawozdania z badań„ wody luty 2018: Zobacz wię™cej

Sprawozdania z badań„ wody marzec 2018: Zobacz wię™cej

Sprawozdania z badań„ wody kwiecień 2018: Zobacz wię™cej

Sprawozdania z badań„ wody czerwiec 2018: Zobacz wię™cej

Sprawozdania z badań„ wody lipiec 2018: Zobacz wię™cej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy: Zobacz więcej

Wniosek o zapewnienie dostawy wody: Zobacz więcej

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com