CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 54/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 52/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wceny nieruchomości gruntowej położonej w Rudce Bałtowskiej stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr GG-51/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.07

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomosci położonych w miejscowości Bałtów stanowiących własność osób prywatnych.

Zaproszenie nr 50/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.05

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Budowę drogi pożarowej do budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie, działka nr ew. 1927/27.

Zawiadomienie nr 48/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.18

 

Numer sprawy: 48/2018, nazwa zadania: Wycięcie drzew w miejscowości Michałów.

Zaproszenie nr 47/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.29

 

nazwa zadania: Remont drogi gminnej w Maksymilianowie.

Zaproszenie nr 46/2018 - zamieszczono dnia 2018.10.09

 

nr sprawy: Z.46.2018, nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2018-2019.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.06.08

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306021T Pętkowice Szkoła w Pętkowicach od km 0+000,00 do km 0+490,00.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com