CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 51/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.20

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do biura projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 50/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 49/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie - zamieszczono dnia 2017.06.12

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wycięcie suchych drzew na cmentarzu wojennym w ms. Lemierze

Zaproszenie nr 48/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.08

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą laptopa, telewizora z uchwytem do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz listwy zasilające, telefon bezprzewodowy, dyktafon, fax, wentylator, suszarkę do rąk, tusze/tonery na potrzeby projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 47/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.07

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”

Zaproszenie nr 46/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.06

 

dotyczy: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Magicznych Ogrodów k. Janowca dla dzieci w wieku 3-5 lat z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. Data zamieszczenia 06.06.2017 r.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.15

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2016, nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie w km 0+000,00 - 0+248.08.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.14

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2016, nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com