Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w Gminie Bałtów w 2021r.

3 marca 2021

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej

3 marca 2021

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

2 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwziecia 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu"

2 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu".

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.10 "Festiwal Questingu"

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie finansowym Urzędu Gminy w Bałtowie

1 marca 2021

Otwarty konkurs ofert

1 marca 2021

Wójt Gminy Bałtów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert

Kim zostanę, gdy dorosnę?

26 lutego 2021
Powiększ zdjęcie 1

Na to pytanie szukają odpowiedzi już najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Aby pomóc im odgadnąć swój potencjał zawodowy i wybrać w przyszłości wymarzoną drogę, nauczyciele sukcesywnie zapraszają do szkoły różnych przedstawicieli grup zawodowych. W miesiącu lutym naszą placówkę odwiedzili Panowie z Policji oraz Pan Kamil Kacuga, który pracuje w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a prywatnie prowadzi własne gospodarstwo. Podczas tych spotkań przedszkolaki i uczniowie z kl. 0 byli bardzo zainteresowani tym, co mieli im do przekazania przybyli goście. Wśród dzieci znaleźli się tacy, którzy chcieliby pilnować porządku i pomagać innym, czyli pracować w Policji oraz tacy, których marzeniem jest hodowla zwierząt oraz uprawa roślin. Jazda ciągnikiem czy obsługa nowoczesnych maszyn wywołała duże poruszenie szczególnie wśród chłopców.
Prowadzone działania z zakresu zawodoznawstwa potwierdzają fakt, iż tego typu zajęcia są bardzo potrzebne i w przyszłości przyniosą na pewno wiele dobrego. Korzyści płynące z tych żywych spotkań będziemy mogli odczuć już za kilkanaście lat.

Czytaj więcej o: Kim zostanę, gdy dorosnę?

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Bałtowie

23 lutego 2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

17 lutego 2021

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu  Samopomocy w Wólce Bałtowskiej: Główny księgowy.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lutego 2021 r.

16 lutego 2021