CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Ostatnia uroczysta Sesja Rady Gminy w Bałtowie w kadencji 2014-2018

 

Sesja Rady Gminy w Bałtowie była również symboliczna dla Wójta Andrzeja Jabłońskiego, który po 12-stu latach pracy w Urzędzie Gminy w Bałtowie zmienia plany zawodowe. Za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Bałtów, która zaowocowała powstaniem wielu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, za rzetelne wykonywanie obowiązków i dobre zarządzanie Gminą podziękowania na ręce Wójta Gminy Bałtów – Andrzeja Jabłońskiego złożyli m.in.: Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie wraz z radnymi Gminy Bałtów, sołtysi, Radny Powiatu Ostrowieckiego – Hubert Żądło, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Kazimierza Kotowskiego – Robert Sobieraj, Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, Komendant Komisariatu Policji w Ćmielowie - Andrzej Kania, Proboszcz Parafii Polsko-Katolickiej św. Franciszka z Asyżu – ks. Hubert Szryt, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Lidia Pastuszka, Dyrektor PSP im. Legionów Polskich w Okole – Joanna Adamus, kierownictwo jednostek podległych, przedstawiciele Zespołu Ludowego „Biesiada” i „Bałtowianie” oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.Ostatnia uroczysta Sesja Rady Gminy w Bałtowie w kadencji 2014-2018 była również doskonałą okazją, aby złożyć oficjalne gratulacje i życzenia na ręce Wójta Elekta – Huberta Żądło oraz wszystkich nowo wybranych Radnych, którzy zasiądą w składzie Rady Gminy w Bałtowie na okres kadencji 2018-2023.

 

  
 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 7
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.

Ankiety
W najbliższym czasie pracownicy urzędu postarają się dotrzeć do mieszkańców z ankietami na podstawie, których zostanie określone realne zapotrzebowanie na takie źródło energii. Tylko od chęci wykonania przyłączy i zainteresowania szerokiego grona osób będzie możliwe powstanie gazociągu. Proces gazyfikacji jest działaniem długotrwałym, uzależnionym od wielu etapów (np. analiza danych, projektowanie, wykonanie). Dlatego im wcześniej wyrazimy swoją chęć korzystania z gazu ziemnego, tym bardziej przybliżamy się do komfortu jaki nam może dać.


Kondolencje


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

    


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com