Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Aktualności
 

Informacja w sprawie świadczeń


Pomoc żywnościowa CZERWIEC 2020


Dystrybucja żywności


Koronawirus - zalecenia

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie apeluje do mieszkańców o stosowanie się do wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitanego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Zalecenia:

  • ogranicz przebywanie w miejscach publicznych
  • często myj ręce
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • nie podawaj dłoni na powitanie
  • regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
  • regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
  • zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
  • stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  • zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

 

Osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym zaleca się prosić bliskich lub sąsiedztwo o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

W przypadku braku możliwości zapewnienie niezbędnego wsparcia przez osoby najbliższe lub sąsiedztwo należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bałtowie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie

tel. 41 264 11 15

tel. 608 764 240

 

800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz zaleceń w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirusNabór Uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór dla osób chętnych - mieszkańców Gminy Bałtów do wzięcia udziału w Programie:

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020"

 

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kluczowym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia pełnoletnich osób niepełnosprawnych.
 


Pomoc żywnościowa LUTY 2020

Gmina Bałtów

Pomoc Żywnościowa

Gmina Bałtów

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Gminie Bałtów w latach 2020-2021.


Pomoc żywnościowa na rok 2019-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że trwa nabór wniosków o udzielelnie pomocy w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rok 2019-2020


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września 2019r. do grudnia 2019r.

 

Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z wnioskiem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


Program

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje o możliwości składania wniosków o jednorazowe świadczenie dobry start w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.


Od 01 lipca 2019r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ online

 


Dodatkowy termin na odbiór żywności

     

 


Program "Rodzina 500+" od 01 lipca 2019r. bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Bałtowie  informuje, iż z dniem 1 lipca 2019r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Świadczenie wychowawcze od  1 lipca 2019r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom
do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 


Dystrybucja żywności 21.05.2019

  


Dystrybucja żywności 29.03.2019r.

 


Bezpłatne szkolenia informatyczne - trwa rekrutacja

Mieszkańcy Gminy Bałtów mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń informatycznych realizowanych w ramach projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej.

Aktualnie trwa nabór dla osób w wieku 18-34 lata i 35-43 lat.

 


Dystrybucja żywności 29.01.2019


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od stycznia 2019 do czerwca 2019


 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com